messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
รายละเอียด : วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อบต.วังนกแอ่น จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สำหรับผู้รับเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 20 หมู่
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น