messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 366 ครัวเรือน
รายละเอียด : นายภูสิต สมจิตต์ #ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย (ลมพัดบ้านพังเสียหายฯ) โดยนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอวังทอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอวังทอง เข้าร่วมรับมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก #นายอำเภอนครไทย #นายอำเภอชาติตระการ #นายอำเภอเนินมะปราง #ตัวแทนนายอำเภอบางระกำ #ตัวแทนอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ทั้ง 6 อำเภอ เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุวาตภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง,ลมกระโชกแรง) ในห้วงระหว่างวันที่ 23,26 และ 27 เมษายน 2566 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ เป็นเหตุทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 366 ครัวเรือน (อำเภอวังทอง 104 ครัวเรือน ) อำเภอนครไทย จำนวน 103 ครัวเรือน อำเภอชาติตระการจำนวน 12 ครัวเรือน อำเภอเนินมะปราง จำนวน 89 ครัวเรือน อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 6 ครัวเรือน และอำเภอบางระกำ จำนวน 52 ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำ ให้ประชาชนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์แจ้งเตือน ข่าวสารข้อมูลสถาวะอากาศ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น