องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการบรรยายกฎหมายครอบครัวสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบรรยายกฎหมายครอบครัวสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตเพื่อที่ได้นำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกใช้กระทำความผิด กล่าวเปิดโครงการโดย นายประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น