องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายละเอียด : 16 มีนาคม 2566 สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล นายก อบต. นายชัยยนต์ มาไชยนาม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ รองนายก อบต. นายสวาท สุขทัศน์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ วิทยากร ท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก นายพิชญากรณ์ มีสีเมือง
ผู้โพส : admin