องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การสอบแข่งขัน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การโอน ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การเลื่อนระดับ ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การเลื่อนระดับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ประกาศหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (หลักเกณฑ์การพัฒนาครูองค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
21 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2