หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ BROTHER MFC- 9140 CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0078 จำนวน 4 รายการ [ 10 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมรบพิเศษที่ 4 จำนวนนักเรียน 35 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 (98 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุขพัฒนา จำนวนนักเรียน 40 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 (98 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาด จำนวนนักเรียน 30 คน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 (98 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ จำนวนนักเรียน 25 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 (98 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพรม จำนวนนักเรียน 26 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 (98 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (สำเร็จรูป) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียน จำนวนนักเรียน 16 คน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ จากบริเวณหน้าวัดเนตรนิมิตร ถึง บริเวณประปาหมู่บ้านประชุมหมู่บ้าน (กลุ่มสามแยกพัฒนา) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4