หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล      20 มิ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   ปลูกหญ้าแฝกกันน้ำเซาะดิน เพื่อไม่ให้ดินสได์ ม.๑๒ บ้านวังครุฑ    20 มิ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ รถยนต์ส่วนกลาง กท 4534 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีภิรมย์   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านท้องคุ้ง   20 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีภิรมย์   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา   20 มิ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ชุมแสงสงคราม   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2561   20 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ชุมแสงสงคราม   งานสาธารณสุข สำนักปลัด ออกทำการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ   20 มิ.ย. 2561 3
ประกาศสอบราคา อบต.นาบัว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กของศูนย์พัฒนาด็กเล็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มิ.ย. 2561 1
ประกาศสอบราคา อบต.นาบัว   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กของศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มิ.ย. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2258/td>