หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำคู้   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่บ้านนายพรหมมินทร์ ใจรักษ์ ถึงบ้านนางเรียม วงศ์ขวัญยืน หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโรเนียวดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๘-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุด อปพร. โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำคู้   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายสมศักดิ์ สีขวัญม้า ถึงถนนริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   15 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๐๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ก.พ. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วัดโบสถ์   ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาหญ้าสองข้างทาง   15 ก.พ. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นครไทย   เทศบาลตำบลนครไทยจัดฝึกอบรมแปรรูปการทำแหนมด้วยเห็ดนางฟ้า   15 ก.พ. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2852/td>