ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 โครงการ   17 ม.ค. 2561 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก”   10 ม.ค. 2561 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเอดส์    9 ม.ค. 2561 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงาน   9 ม.ค. 2561 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา   28 ธ.ค. 2560 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คุณลักษณะกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล   28 ธ.ค. 2560 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddong)   13 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแค็บ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน   8 ก.พ. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง   7 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   7 ม.ค. 2562 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22