ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 14.36 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 27 ท่าน