หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 25
 


 
โครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 21
 


 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 18
 
 
         


 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณูโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]  
อ่าน: 206
 


 
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลวังนกแอ่น [ 25 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 215
 


 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น [ 14 พ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 203
 
  (1)     2      3      4