หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณูโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]  
อ่าน: 182
 


 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น [ 14 พ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 182
 


 
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตำบลวังนกแอ่น [ 25 ต.ค. 2560 ]  
อ่าน: 187
 
 
         


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 25 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 186
 


 
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]  
อ่าน: 194
 


 
อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการจัดกิจรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 226
 
  (1)     2      3