ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 124 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก” [ 10 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 95 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเอดส์ [ 9 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 89 
ประกาศ ราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงาน [ 9 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 90 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา [ 28 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 88 
ประกาศ คุณลักษณะกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล [ 28 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 82 
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ตำบลวังนกแอ่น [ 26 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 81 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 26 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ปร [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 83 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
[ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
[ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
  
     
 
ทต.บางระกำ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านแยง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หินลาด โครงการฝึกอบรมสิทธิหน้าที่ และบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินลาด การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๘ เครื่อง [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สมอแข ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณคุ้ม [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน(หน้าบ้านผ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่หนองแห่ หมู่ที่ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกุลา พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง การดำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อโดย [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกุลา โครงการธนชาตประกันภัย Safer On The Road \\\"ธนชาตประกันภัย ผนึกพลังชุมชน ตำ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.มะต้อง โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตำบลมะต้อง [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนทอง อบต.ดอนทอง ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนทอง [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกุลา โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมพระพุทธบุตร ประจำปี พ.ศ.2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมแสงสงคราม งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดโครงการส่งเสริมและพ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก เรื่อง ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงศพด.อบต.วัดพริก(หลังเดิม [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก เรื่อง ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงศพด.อบต.วัดพริก(ปูกระเบื [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดร [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังเงิน สายหลังโรงพยาบาลวังทอง ม [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
 
อบต.มีกองสาธารณสุขมั๊ยคะ ? (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 189  ตอบ 1  
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ว่างมั้ยครับ (30 ม.ค. 2561)    อ่าน 151  ตอบ 0  
จพง.พัสดุชำนาญการว่างไหมคะ (9 ม.ค. 2561)    อ่าน 207  ตอบ 1  
     
  
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.3/ว2073  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2160  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย กพส. มท 0810.5/ว2094  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์อัตราว่างที่ใช้ในการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว123 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว2161  [ 12 ก.ค. 2561 ]
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2116  [ 12 ก.ค. 2561 ]
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว2117  [ 12 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.6/ว2150  [ 11 ก.ค. 2561 ]
  
  
 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 119 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 242 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว239 ลว 16 ก.ค.61  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว3616 ลว 16 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจาก (ฤดูผน) พ.ศ. 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3614 ลว 16 ก.ค. 61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3526 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน พล 0023.5/ว 3566 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
บัญชีนวัตกรรมไทย พล 0023.5/ ว 234 ลว 12 ก.ค. 61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว233 ลว 12 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้แก่ อปท.  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ พล 0023.5/ว3564 ลว 12 ก.ค. 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
อเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว3591 ลว 13 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
แจ้งและดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 237 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่พล0023.2/ว236 ลว.12 กรกฎาคม 2561  [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 177 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนทีี่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3569 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธาณสุขของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3568 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
แจ้งขยายเวลาโครงการ "มือถึอเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3567 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
  
 

 
ครองแครงกรอบสูตรโบราณ
 
น้ำตกไผ่สีทอง
น้ำตกสกุโณทยาน
เริ่มนับ วันที่ 6 พ.ค. 2557